Samenwerking

Ans & Joop

Doorloper
Doorloper

Terwijl Ans zich vooral richt op beeldvorming, houdt haar partner Joop Sanner zich bezig met het schrijven van verhalen. Er zijn enkele boeken van zijn hand verschenen, waarbij Ans aquarellen maakte voor de omslag. Zie ook: http://www.joopsanner.nl

Die samenwerking kreeg nog meer gestalte met het boekje ‘Samen verder’ (september 2014). Daarin combineerden ze aquarellen uit de collectie van Ans met teksten van Joop. Waardoor twintig beeld-verhalen ontstonden die veelal verwijzen naar verschillende momenten in hun gezamenlijk optrekken. Voor insiders waarschijnlijk heel herkenbaar; voor buitenstaanders hopelijk ook boeiend.