Ans Sanner
Drie nieuwsgierige Aagjes
kijken naar een witte dame.
Is het een spook,
dat hen wil verjagen?


 

Divers  


 

Als een vis in het water 
genietend van 
bloeiende Leverbloemen.  

Hoe divers 
kan het schilderleven zijn?

Variatie is in ieder geval
heel stimulerend!
 Met groet, Ans Sanner